قازىرگى ورنىڭىز:باس بەت  »  ەسىل راديوسى(FM0624)  »  دوس تاڭداۋ،تاعدىر تاڭداۋ
دوس تاڭداۋ،تاعدىر تاڭداۋاۆديونىڭ قاتىستى سۋرەتى

《دوس تاڭداۋ،تاعدىر تاڭداۋ》اتتى اۆديونى تىڭداڭىز

اياعىنان↑باسىنان↓

اتى-ءجونىڭىزدى جازىڭىز:

2017-01-31 阿浩 (218.207.*.*)

دوسىڭ ۇرىسىڭ دەگەن ۇرىسىجاقسى بولساتوياسىڭ ۇرىسڭ جامان بولسا قۇلايسىڭ

جالپى1تال قازىرگى:1/1بەت باس بەت الدىڭعى 1 كەيىنگى سوڭعى 
جوبا تۋرالى | اي - كۋا ۋيچات تەكشەسى | بايلانىس ورناتۋ | قولداۋشىلار | وقىرمان نازارىنا | ەرەجە - تۇزىم | لەبىز |

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى اي - كۋا تورابىنا ءتان.جاۋاپتى رەداكتور:مۋسا ءتابىتاي ۇلى(ءمانسۇر)

copyright 2017 苏ICP备15062819号-3 18792514428 Mr.Musa